woensdag 18 februari 2009

SAGANET Seminar 'Game Design'


Ledenvergadering & bestuursverkiezing
Op 15 januari vond in Utrecht het SAGANET seminar 'Game Design plaats. Het seminar begon met de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering werd teruggeblikt op 2008 en vooruit gekeken naar de activiteiten van SAGANET in 2009.


Ook was er aandacht voor de 40e ISAGA die dit jaar in Singapore wordt gehouden.
De ledenvergadering werd afgesloten met de bestuursverkiezing. Een tijdje geleden vroeg de voorzitter van SAGANET, Vincent Peters, of ik mij kandidaat wilde stellen voor een positie binnen het bestuur van SAGANET. Hier hoefde ik niet lang over na te denken. Samen met Swen Stoop versterk ik per direct het bestuur van SAGANET.

Om op grote schaal de vruchten te kunnen plukken van dat wat serious games en simulaties ons te bieden hebben, is kennisdeling essentieel. Ik zie SAGANET hiervoor als een uniek platform. Mijn speerpunten als bestuurslid van SAGANET zijn het bevorderen van interne kennisdeling en het streven naar structurele samenwerkingsverbanden. Dit laatste vooral om krachten te bundelen en om te voorkomen dat wij overal wieltjes opnieuw gaan uitvinden.
Actief leren van elkaar in plaats van passief kennis te nemen van elkaar.


Presentatie Antoine van den Beemt
Na de ledenvergadering verzorgde Antoine van den Beemt, hoofddocent Game Design & Technology aan de Fontys Hogeschool, een zeer boeiende en interessante presentatie.

DE Netgeneraite – bestaat niet
Antoine onderzoekt het gebruik van games door jongeren. Zijn onderzoeksgegevens laten weinig over van het fenomeen 'DE Netgeneratie', enige nuancering lijkt op zijn plaats. Om daadwerkelijk aan te sluiten op deze generatie, verdient het aandacht om rekening te houden met onder andere onderwijsniveau, als het gaat om de inzet van games in onderwijs-situaties. Antoine onderscheidt vier groepen waarin 'de netgeneratie' valt onder te verdelen, te weten; Hyvers, Gamers, Traditionalisten en Producenten.

Een aantal opvallende bevindingen van Antoine zijn onder andere dat echte gamers niet of nauwelijks echt op Hyves actief zijn en dat gamers op forums voornamelijk van de Havo en het Vwo afkomstig zijn. Met traditionalisten doelt Antoine op hen die ouderwetse dingen als e-mail frequent gebruiken. Producenten vormen slechts een kleine, maar wel actieve groep. Zij die onder deze groep kunnen worden geschaard houden zich bezig met het plaatsen van filmpjes op YouTube en het uitwisselen van (zelfgemaakte) muziek via Myspace. Hoewel klein in omvang komt deze laatste groep, volgens Antoine, nog het dichtst bij 'de netgeneratie'. Overigens kwam ik een interessante slideshare met de titel 'De niet bestaande net-generatie en de impact op het onderwijs' van Wilfred Rubens tegen, hierin refereert Wilfred ook aan Antoine's onderzoek.

Boek titels
Antoine vervolgde zijn presentatie door toe te lichten dat de basis voor de opleiding Game Design and Technology gestoeld is op drie boeken; 'Homo Ludens' (Huizinga), 'The presentation of Self In Everday Life' (Goffman) en 'How computer games help children learn' (Shafer).

Epistemic games
Gerelateerd aan het boek van Shafer introduceerde Antoine de term Epistemic game. Epistemic games are computer games that can help players learn to think like engineers, urban planners, journalists, architects, and other innovative professionals, giving them the tools they need to survive in a changing world. Bron: http://epistemicgames.org/eg/

Als voorbeeld van een epistemic game besprak Antoine het spel Pool Paradise van Ranj, meer info vind je op de website van het spel. Leerlingen leren in dit spel wat er bij komt kijken om een vervallen zwembad om te toveren in een zwemparadijs en dat samenwerking hierbij onontbeerlijk is.


Taxonomie van Serious Games
Antoine merkte ook het belang op van het managen van wederzijdse verwachtingen tussen producent en opdrachtgever bij het ontwerpen en ontwikkelen van een game. Terecht refereerde Antoine hierbij aan de taxonomy van Ben Sawyer (zie ook seriousgames.org), die hierbij met betrekking tot wederzijdse beeldvorming uitkomst kan bieden.Vertrekpunt bij Serious Game design
Tot slot benadrukte Antoine het belang van de regelset bij Serious Gaming. Bij het ontwerpen van een serious game moet de regelset het vertrekpunt zijn.Serious Game Design Workshop
Afsluitend organiseerde Casper Harteveld (TU Delft) en Rens van den Berg (Deltares) een workshop serious game design.

In deze workshop werkte wij in groepen een thema uit. Het groepje waar ik deel van uit maakte werkte het thema 'duurzaamheid'uit. Wij kozen voor het onderwerp 'windmolens op zee'.De workshop kende een aantal verschillende rondes, gericht op verschillende aspecten van gamedesign zoals regelgeving en aandacht voor procedurele kennis. Iedere ronde begon met het brainstormen over de aspecten en het invullen van worksheets die als handvat diende voor het uitwerken van de verschillende aspecten. De rondes werden afgesloten met een korte presentatie door een groepslid. De ideeën die zo werden gepresenteerd werden door de groepen zelf beoordeeld.


Al met al was het een leuke, leerzame en verhelderende workshop over één van de mooiste ambachten ter wereld…die van Serious Game Design!

Geen opmerkingen: